Pflanze mit grünen Blättern

АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД

бул. Ботевградско шосе 431
BG - 1839 София
Тел.: +359 2 948 71 11
E-Mail: info@stihl.bg

Банкови детайли:
Ситибанк Европа – клон България
BIC CITIBGSF
IBAN BG73CITI92501000107710
ЕИК 131400506

Упълномощен да представлява е Управителният съвет на STIHL AG с Председател: Михаел Трауб и членове: ръководител "Финанси и информационни системи": Карл Англер, Ръководител на отдел "Развитие Анке Клайншмит, ръководител "Маркетинг и продажби": Норбърт Пик, ръководител "Човешки ресурси и правни въпроси": д-р Михаел Прохаска, ръководител "Производство и управление на материалите": Мартин Шварц, Ингрид Йегеринг: член на

Председател на Надзорния съвет на STIHL AG: д-р Николас Щил