Pflanze mit grünen Blättern

АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД

бул. Ботевградско шосе 431
BG - 1839 София
Тел.: +359 2 948 71 11
E-Mail: info@stihl.bg

Банкови детайли:
Ситибанк Европа – клон България
BIC CITIBGSF
IBAN BG73CITI92501000107710
ЕИК 131400506

Михаел Трауб (председател на Изпълнителния съвет), Ингрид Йегеринг, Анке Клайншмит, Сара Геверт, Д-р Михаел Прохаска, Мартин Шварц

Председател на Надзорния съвет на STIHL AG: д-р Николас Щил