Pflanze mit grünen Blättern

(Дата: април 2022 г.)

С настоящия документ желаем да Ви информираме относно обработването на лични данни от страна на дружеството АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД, бул. „Ботевградско шосе“ № 431, 1839 София, България (наричано по-долу за краткост „STIHL“) съгласно европейския Общ регламент относно защитата на данните, известен още като „ОРЗД“. В случай че имате въпроси или коментари във връзка с настоящата информация относно защитата на данните, не се колебайте да ги изпратите на имейл адреса, предоставен в раздел 2.

СЪДЪРЖАНИЕ

    1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Информацията относно защитата на данните, описана по-долу, Ви осведомява за вида и обхвата на обработването на т.нар. лични данни от страна на STIHL. Личните данни представляват информация, която е или може пряко или непряко да бъде свързана с Вас като физическо лице. 

    2. ИМЕ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА ОТГОВОРНОТО ЛИЦЕ И ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Настоящата информация относно защитата на данните се отнася до данните, обработвани от АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД, бул. „Ботевградско шосе“ № 431, 1839 София, България („Отговорно лице“), в контекста на този уеб сайт и разпространението на бюлетин. Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на STIHL на адреса, даден по-горе, на вниманието на отдела по защита на данните, или на адрес dpo@stihl.bg. 

    3. ЦЕЛИ, ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ И ЛЕГИТИМНИ ИНТЕРЕСИ НА STIHL ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ, КАКТО И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ

    3.1. ДОСТЪП ДО НАШИЯ УЕБ САЙТ

Когато зареждате нашия уеб сайт, браузърът, който използвате на своето крайно устройство, автоматично изпраща информация до сървъра на нашия уеб сайт и временно съхранява т.нар. регистрационен файл на него. Следната информация се записва без Ваша намеса и се съхранява, докато не бъде изтрита автоматично:

 • IP адрес на устройството с интернет връзка, изпратило заявката;
 • дата и час на осъществяване на достъп;
 • име и URL адрес на извлечения файл;
 • уеб сайт, от който е осъществен достъпът (препращащ URL адрес);
 • браузъра, който използвате, и ако е приложимо, операционната система на Вашия компютър с интернет връзка и името на доставчика на услуги за достъп.

Правното основание за обработването на IP адреса е Член 6, алинея 1, буква „е“ от ОРЗД. Легитимният ни интерес идва от целите за събиране на данни, описани по-долу.

Използваме IP адреса на Вашето терминално устройство и другите данни, споменати по-горе, за следните цели:

 • осигуряване на безпроблемно установяване на връзка;
 • осигуряване на удобство при употреба на нашия/то уеб сайт/приложение;
 • оценяване на сигурността и стабилността на системата.

Данните се съхраняват за период от 7 дни, след което се изтриват автоматично. В допълнение на това използваме т.нар. бисквитки, аналитични инструменти и процедури за насочен анализ за нашия уеб сайт, както е описано по-подробно в раздел 3.3. по-долу.

    3.2. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА БЮЛЕТИН

На нашия уеб сайт Ви предоставяме възможността да се регистрирате за нашия бюлетин. За да сме сигурни, че не са допуснати грешки при въвеждането на Вашия имейл адрес, използваме т.нар. процедура за двойна регистрация: след като въведете имейл адреса си в полето за регистрация, ще Ви изпратим връзка за потвърждение. Едва след като щракнете върху тази връзка, ще добавим Вашия имейл адрес към пощенския ни списък. Обработването на Вашите електронни данни за контакт в този момент се основава единствено на Вашето съгласие (Член 6, алинея 1, буква „а“ от ОРЗД). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да има последствия в бъдеще. За тази цел е достатъчно да изпратите кратка имейл бележка на имейл адреса, предоставен в раздел 2, или да щракнете върху бутона „Отмяна на абонамента“ в края на всеки бюлетин. До степента, до която сте предоставили своето име или друга незадължителна информация при регистрацията за нашия бюлетин, ще обработваме тези данни въз основа на нашия легитимен интерес (Член 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД) с цел атрактивно представяне на нашия бюлетин и единствено за да се обръщаме лично към Вас и да персонализираме бюлетина.

Молим да обърнете внимание, че при разпространението на бюлетина ще правим измерване на представянето и ще оценяваме Вашето потребителско поведение. За целта на тази оценка изпращаните имейли съдържат т.нар. уеб маяци или проследяващи пиксели. Те се намират на нашите сървъри и ни предоставят информация за това кога и как осъществявате достъп до тях. За целите на анализа свързваме гореспоменатите данни и уеб маяците с Вашия имейл адрес.

Получените по този начин данни ни позволяват да адаптираме бюлетина спрямо Вашите лични интереси. Събираме основни данни като брой отваряния, информация за това кога сте прочели нашия бюлетин и върху кои връзки сте щракнали. На базата на тази информация правим заключения за Вашите лични интереси. Правното основание за това обработване на данни е Вашето съгласие, Член 6, ал. 1, изр. 1, буква „а“ от ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да има последствия в бъдеще, като щракнете върху бутона „Отмяна на абонамента“, за да анулирате абонамента си за нашия бюлетин.

Също така това проследяване няма да бъде възможно, ако сте дезактивирали по подразбиране показването на изображения във Вашата имейл програма. В този случай бюлетинът няма да се показва изцяло и е възможно не всички функции да са видими. Ако разрешите ръчно показването на изображенията, гореописаното проследяване ще се извърши.

    3.3. ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЕБ САЙТОВЕ

3.3.1. БИСКВИТКИ – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да бъде посещаването на нашите уеб сайтове по-атрактивно и с цел предоставяне на определени функции, на различни страници използваме така наречените бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето крайно устройство. Някои бисквитки, които използваме, се изтриват в края на сесията на сърфиране, т.е. след като затворите своя браузър (т.нар. сесийни бисквитки). Други остават на Вашето терминално устройство и позволяват на нас или наши партниращи дружества да разпознават Вашия браузър следващия път, когато ни посетите (т.нар. дългосрочни бисквитки). Бисквитките не могат да се използват за осъществяване на достъп до други файлове на Вашия компютър, нито за установяване на Вашия имейл адрес.

Този уеб сайт използва бисквитките, описани в информацията относно бисквитките.

До степента, до която използваме бисквитки, които са абсолютно необходими за предоставянето на нашите уеб страници, правното основание за обработването на лични данни чрез тези бисквитки е Член 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД.

Личните данни се обработват от бисквитки с цел маркетинг или за компилиране на статистически данни, но само ако сте ни дали съгласието си за това. Правното основание за това е Член 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като щракнете върху следната връзка и коригирате разрешените функционалности.

Бисквитките се съхраняват на Вашето крайно устройство и Вие имате пълен контрол върху начина, по който се използват. Можете да дезактивирате или ограничите прехвърлянето на бисквитки, като промените настройките на своя интернет браузър. Вече съхранените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да се направи и автоматично. Ако бисквитките за нашите уеб сайтове са дезактивирани, възможно е вече да не можете да използвате напълно всички функции на уеб сайтовете.

3.3.2. УЕБ АНАЛИЗ С GOOGLE ANALYTICS

Този уеб сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, която се предоставя от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Отговорното лице за потребители в ЕС/ЕИП и Швейцария е Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Ирландия, 1600. Google Analytics използва бисквитки, които позволяват анализирането на използването на уеб сайта от Ваша страна. Информацията за използването на уеб сайта от Ваша страна, генерирана от бисквитката, обичайно се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Уеб сайтът на STIHL използва Google Analytics с разширението „анонимен IP адрес“. Това означава, че Вашият IP адрес, който се записва от бисквитката на Google Analytics, ще бъде съкратен от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде прехвърлен в САЩ. Само в много специални случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Google използва тази информация от името на STIHL, за да извършва оценка на използването на уеб сайта от Ваша страна, за да компилира отчети за дейностите, извършвани на уеб сайта, и за да предоставя допълнителни услуги на оператора на уеб сайта във връзка с употребата на уеб сайта и на интернет като цяло. IP адресът, който се предава от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, не се комбинира с другите данни на Google.

Правното основание за обработването на лични данни чрез бисквитки е Член 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, както е описано по-горе, като коригирате предпочитанията си за бисквитките.

Можете също да изтриете вече съхранените бисквитки по всяко време от настройките на Вашия браузър. Ако направите това, възможно е вече да не можете да използвате напълно всички функции на уеб страниците.

Можете да намерите по-подробна информация относно условията на използване и защитата на данните на адрес www.google.com/analytics/terms/us.html или www.google.com/intl/us/analytics/privacyoverview.html.

3.3.3. ОРАКУЛСКИ МАКСИМИЗАТОР

(1) Използваме продукта Oracle Maxymiser от Oracle Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstr. 25, 80992 Мюнхен. За тази цел се задават "бисквитки", които позволяват анализ на използването на уебсайта от ваша страна. Генерираната по този начин информация за Вашето използване на уебсайта се предава на сървър на Oracle Deutschland B.V. & Co. KG и се съхранява там. Oracle Deutschland B.V. & Co. KG ще използва анонимните или псевдонимизирани данни, предадени от наше име, по-специално за оценка на поведението на потребителите на нашия уебсайт и за оптимизиране на уебсайта.

(2) Както е описано в точка 3.3.6., описаните по-горе данни ще бъдат комбинирани и обработвани в рамките на CDP с данните, описани в точки 3.3.7., 3.3.10., 3.3.12. и 3.4.2., за посочените цели.

(3) Oracle Maxymiser се използва изключително с Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква "а" от DSGVO. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като промените настройките си за бисквитките, като кликнете върху символа за бисквитки в долния ляв ъгъл на нашия уебсайт.

(4) Освен това можете да възразите срещу събирането и съхраняването на Вашите анонимизирани данни чрез технологията Oracle Maxymiser, както и срещу обработката на тези данни по всяко време, като кликнете върху следната връзка: https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html.

3.3.4. ОРАКЪЛ ELOQUA

Използваме услугата Eloqua за оптимална комуникация с нашите клиенти. Сървърите на Eloqua на доставчика ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Мюнхен, се намират в ЕС. В рамките на услугите по поддръжка и администриране в отделни случаи не може да се изключи, че отделни служители на Oracle Corporation извън ЕС също могат да имат достъп до данните на потребителите в рамките на договорното предоставяне на услуги. Като предпазна мярка ние сме осигурили подходящо ниво на защита на данните в Oracle Corporation чрез достатъчни гаранции в съответствие с член 44 и следващите. DSGVO.

Eloqua поставя постоянна бисквитка на съответната страница за вход, освен ако на вашето устройство вече не е налична бисквитка на Eloqua. Ако вече сте използвали уебсайт, който използва Eloqua, може би вече имате бисквитка на Eloqua. Можем да използваме "бисквитката" на Eloqua, за да анализираме използването на нашите сайтове, така че да ги подобряваме непрекъснато. Имейлите, изпратени с помощта на Eloqua, използват технологии за проследяване. 

Използваме тази информация главно за да определим какви теми представляват интерес за вас, като проследяваме дали нашите имейли се отварят и върху какви връзки кликвате. След това използваме тази информация, за да подобрим имейлите, които ви изпращаме, и услугите, които предоставяме, както и за да ги свържем със съществуваща информация. 

Тази обработка на данни се извършва само ако предварително сте дали изричното си съгласие за това. Правното основание е Вашето съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, буква "а" от DSGVO. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като промените настройките си за бисквитките, като кликнете върху символа за бисквитки в долния ляв ъгъл на нашия уебсайт.

3.3.5. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТ

Ако се свържете с нас по телефона, по имейл, по пощата, чрез формуляри за контакт или по какъвто и да е друг начин или ако ние се свържем с Вас, също така ще обработваме Вашите лични данни, например име, адрес, телефонен номер, както и съдържанието на комуникацията. Тази информация се обработва единствено с цел да можем да обработим подобаващо Вашето искане. Данните Ви ще се използват единствено до степента, до която е необходимо за всеки отделен случай. Ако е необходимо, например защото запитването Ви се отнася до поръчване на печатни материали, които се съхраняват на склад от друго дружеството от групата предприятия на STIHL, или като част от услугата за поддръжка на клиенти, данните Ви ще бъдат прехвърлени на това друго дружество от групата предприятия на STIHL, ако и до степента, до която е необходимо за обработването на Вашето искане. Правното основание за обработването на гореописаните данни е Член 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД до степента, до която е свързано с инициирането или изпълнението на договор с Вас, например в случай на жалби, или въз основа на Член 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД, тъй като имаме обоснован интерес да водим кореспонденция с Вас по делови въпроси.

Данните за комуникацията ще се изтриват, в случай че вече не са необходими за обмен на информация с Вас и ако всички срокове за съхранение, постановени по закон, са изтекли.

Телефонните разговори с нашия отдел за поддръжка на клиенти ще се записват единствено с цел осигуряване на качеството или обучение и с Вашето предварително съгласие, като ще се изтриват най-много след 90 дни. Естествено, даването на съгласие за записване на телефонните разговори е напълно доброволно. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да има последствия в бъдеще, например като помолите служителя от другата страна на телефона да спре записа. Вашите данни ще се обработват въз основа на Вашето съгласие (Член 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД).

За нашите услуги за поддръжка на клиенти използваме специални доставчици, с които сме сключили съответните договори за обработка на поръчки съгласно Член 28 от ОРЗД.

    4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ

Някои дейности по обработка, като например обслужването на клиенти, се извършват от дружества в рамките на групата STIHL. Поради това данните се предават редовно в рамките на групата от дружества. По правило прехвърлянето се извършва въз основа на споразумение за обработване на договор. В други случаи, например за анализ на обобщени данни за целите на пазарно проучване, правното основание за прехвърлянето е член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO, като нашият легитимен интерес се състои в ефективното разработване на нашите процеси.

 

Ако предаваме вашите данни на получатели, намиращи се извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, предаването на данните ще се извърши въз основа на решение за адекватност на Комисията на ЕС или въз основа на подходящи гаранции, по-специално така наречените стандартни договорни клаузи на Комисията на ЕС.

    5. ВАШИТЕ ПРАВА

     5.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В допълнение към правото да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили, Ви се полагат следните допълнителни права, ако са спазени съответните правни условия:

 • право на информация за Вашите лични данни, които се съхраняват при нас, съгласно Член 15 от ОРЗД; 
 • право на коригиране на неточни данни или допълване на точни данни съгласно Член 16 от ОРЗД;
 • право на изтриване на Вашите данни, съхранявани при нас, съгласно Член 17 от ОРЗД до степента, до която няма законови или договорни срокове за съхранение или други законови задължения или права за допълнително съхранение, които трябва да бъдат спазени; 
 • право на ограничаване на обработването на Вашите данни съгласно Член 18 от ОРЗД;
 • право на преносимост на данните съгласно Член 20 от ОРЗД;
 • право на оспорване пред надзорен орган.

    5.2. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Съгласно условията на Член 21, ал. 1 от ОРЗД, имате право да възразите на обработването на данните поради причини, породени от конкретната ситуация или съответното лице.

Гореописаното общо право на възражение се отнася до всички цели на обработването, описани в настоящата информация за защита на данните, за информацията, която се обработва въз основа на Член 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. В противовес на специалното право на възражение във връзка с обработването на данни с рекламна цел, задължението ни съгласно ОРЗД да спазим такова общо право на възражение ще се уважава единствено, ако ни дадете изключителна приоритетна обосновка за това.

    6. ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ

Ще преразглеждаме настоящата декларация всеки път, когато се правят промени по този уеб сайт, или в други случаи, когато е необходимо. Винаги можете да намерите най-актуалната версия на този уеб сайт. Следователно трябва редовно да посещавате този уеб сайт, за да се запознаете с най-актуалната версия на декларацията за защита на данните.