Pflanze mit grünen Blättern

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

Abychom zatraktivnili návštěvu naší webové stránky s newsletterem STIHL a umožnili využití určitých funkcí (např. přihlášení k odběru newsletteru), používáme na nejrůznějších stránkách takzvané cookies. Po přihlášení na naši webovou stránku vás na používání cookies na této stránce upozorní informační banner (proužek) a ještě jednou vás upozorní na naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Na naší webové stránce rozlišujeme mezi nezbytnými cookies, statistickými cookies a marketingovými cookies. Protože bez nezbytných cookies nemůžete naši webovou stránku řádně používat, jsou tato cookies ve výchozím nastavení implicitně aktivovaná. Statistické a marketingové cookies ale nastavujeme pouze s vaším souhlasem, který můžete udělit a odvolat zdePrávním základem pro zpracování údajů při použití cookies je v případě nezbytných cookies náš oprávněný zájem na technické funkcionalitě webových stránek. 

CO JSOU SOUBORY COOKIE?

Cookies jsou malé textové soubory, které se při navštívení určitých webových stránek ukládají do vašeho počítače. My například používáme cookies pro přenos formuláře k přihlášení k odběru newsletteru a pro upozornění, když se na naši stránku vrátíte. Vezměte prosím na vědomí, že cookies nemohou poškodit váš počítač. Jestliže se chcete dozvědět o cookies obecně a o jejich správě více, navštivte prosím stránku www.aboutcookies.org.

SPRÁVA SOUBORŮ COOKIE

Většina prohlížečů má nastavenu automatickou aktivaci cookies. Tato nastavení ale můžete změnit. Můžete si zpravidla nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení cookies, a rozhodovat se individuálně, zda cookies přijmete, nebo zda v konkrétních případech nebo obecně souhlas s cookies odmítnete.
Naši webovou stránku nemůžete bez nezbytných cookies správně využívat, protože tyto cookies jsou nezbytné pro procesy jako např. přihlášení se k odběru newsletteru STIHL. Abyste se mohli přihlásit k odběru, musíte mít vždy ve svém prohlížeči aktivované cookies. Když si vypnete cookies, budete si moci webovou stránku prohlížet, ale nebudete moci odeslat formulář newsletteru.

SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE

V následujícím seznamu naleznete cookies, které používáme na naší webové stránce. Kromě názvu cookie také uvádíme jeho délku ukládání, zamýšlené použití, poskytovatele a zařazení do volitelných kategorií (nezbytné, analytické a marketingové).

NÁZEV COOKIE

DÉLKA UKLÁDÁNÍ

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

POSKYTOVATEL

KATEGORIE

_ga

2 roky

Používá se k rozlišení mezi uživateli.

Google

Statistické

_gid

24 hodin

Používá se k rozlišení mezi uživateli.

Google

Statistické

_gat

1 minuta

Používá se ke snížení počtu požadavků. Pokud Google Analytics používá nástroj Google Tag Manager (Správce značek Google), nazývá se tento soubor cookie _dc_gtm_<property-id>.

Google

Statistické

AMP_TOKEN

30 sekund až 1 rok

Obsahuje token, který lze použít k opětovnému získání ID klienta ze služby AMP Client ID. Další možné hodnoty indikují odmítnutí, tzv. inflight požadavek nebo chybu při opětovném získávání ID klienta ze služby AMP Client ID.

Google

Statistické

_gac_<property-id>

90 dní

Obsahuje informace související s kampaní pro uživatele. Pokud máte propojené služby Google Analytics a Google Ads, pak konverzní tagy stránek Google Ads přečtou tento soubor cookie, ledaže byste toto odmítli. Zjistit více.

Google

Statistické

__utma

2 roky od instalace/aktualizace

Používá se pro rozpoznání uživatelů a relací. Soubor cookie se vytvoří při spuštění knihovny javascript, když neexistuje žádný stávající soubor cookie __utma. Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání dat do Google Analytics.

Google

Statistické

__utmt

10 minut

Používá se ke snížení počtu požadavků.

Google

Statistické

__utmb

30 minut od instalace/aktualizace

Používá se k určení nové relace/návštěvy. Soubor cookie se vytvoří při spuštění knihovny javascript, když neexistuje žádný stávající soubor cookie __utmb. Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání dat do Google Analytics.

Google

Statistické

__utmc

Konec relace prohlížeče.

Nepoužívá se v ga.js. Nastavení interoperability s urchin.js. Z historického hlediska tento soubor cookie spolupracoval se souborem __utmb na určení, zda šlo o novou relaci/návštěvu uživatele.

Google

Statistické

__utmz

6 měsíců od instalace/aktualizace

Uloží informace o zdroji provozu nebo kampani, které vysvětlují, jak se uživatel na vaši stránku dostal. Soubor cookie se vytvoří, když se spustí knihovna javascript a aktualizuje se pokaždé, když jsou do Google Analytics odeslány časové údaje.

Google

Statistické

__utmv

2 roky od instalace/aktualizace

Používá se k ukládání uživatelem definovaných individuálních proměnných dat na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie se vytvoří, pokud vývojář použije metodu _setCustomVar s uživatelem definovanými individuálními proměnnými daty na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie se také používal pro odmítanou metodu _setVar method. Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání dat do Google Analytics.

Google

Statistické

_gaexp

Závisí na délce trvání experimentu, avšak obvykle 90 dní

Používá se ke stanovení zahrnutí uživatele do experimentu a průběhu experimentu, do kterého byl uživatel zahrnut.

Google

Statistické

_opt_awcid

24 hodin

Používá se pro kampaně napojené na ID zákazníka služby Google Ads.

Google

Statistické

_opt_awmid

24 hodin

Používá se pro kampaně napojené na ID zákazníka služby Google Ads.

Google

Statistické

_opt_awgid

24 hodin

Používá se pro kampaně napojené na ID inzertní skupiny služby Google Ads.

Google

Statistické

_opt_awkid

24 hodin

Používá se pro kampaně napojené na ID kritéria služby Google Ads.

Google

Statistické

_opt_utmc

24 hodin

Ukládá poslední parametr dotazu utm_campaign.

Google

Statistické

gtm_internal

30 dní

Používá se pro rozpoznání interního provozu společnosti STIHL a partnerů. U externích uživatelů bude tato hodnota staticky nastavena na „nepravda“.

Google

Statistické

gtm_wd-sent

30 minut

Používá se pro indikaci toho, zda údaje o počasí z místa uživatele již byly v posledních 30 minutách odeslány do Google Analytics.

Google

Statistické

IDE

1 rok

Používá služba Google DoubleClick pro registraci a hlášení o činnostech na stránkách uživatele po zhlédnutí nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta s cílem změřit účinnost reklamy a zobrazit uživateli cílené reklamy.

Google

Statistické

ASP.NET_SessionId

Konec relace prohlížeče.

ASP.NET_Session Cookie

STIHL

Nezbytné

.ASPXAUTH

Relace

Přihlášení k mediální části cookie

STIHL

Nezbytné

NoMobile

Relace

Uživatel chce navštívit stránku navrženou pro stolní počítač na mobilním zařízení.

STIHL

Nezbytné

allowCookies

3 600 dní

Uživatel umožňuje použití cookies

STIHL

Nezbytné

stihl_cookie_info_seen

30 dní

Viditelný banner (proužek) cookie

STIHL

Nezbytné

stihl_newsletter_popup_closed

30 dní

Banner (proužek) newsletteru zavřen

STIHL

Nezbytné

stihl-visit-for-newsletter

9 999 dní

Souhrnná hodnota za návštěvu stránky. Po návštěvách tří stránek se zobrazí rovina newsletteru.

STIHL

Nezbytné

stihl-action-for-newsletter

Přijmout: 1 000 dní, uzavřeno: 30 dní

Nastaví se v případě, že dojde ke kliknutí na jedno z tlačítek v rovině newsletteru.

STIHL

Nezbytné

noDesktop

Relace

Přepnutí mezi stolním počítačem/mobilem

STIHL

Nezbytné

langSelected

3 650 dní

Zvolený jazyk (vícejazyčná webová stránka)

STIHL

Nezbytné

productCatalogNotepad

30 dní

Ukládá ID položek, které byly uloženy do seznamu přání.

STIHL

Nezbytné

fr

3 měsíce

Používá Facebook k představení škály reklamních produktů jako nabídku třetích stran v reálném čase.

Facebook

Marketingové

tr

Relace

Používá Facebook k představení škály reklamních produktů jako nabídku třetích stran v reálném čase.

Facebook

Marketingové

GPS

1 den

Registruje unikátní ID na mobilních zařízeních k umožnění akvizice na základě geografické polohy GPS.

YouTube

Marketingové

PREF

8 měsíců

Registruje unikátní ID, které Google používá pro vedení statistiky o tom, jak návštěvníci využívají YouTube videa z různých webových stránek.

YouTube

Marketingové

VISITOR_INFO1_LIVE

179 dní

Pokouší se odhadnout rychlost připojení uživatelů na stránkách s integrovanými YouTube videi.

YouTube

Marketingové

YSC

Relace

Registruje unikátní ID, které uchovává statistiky o tom, jaká YouTube videa uživatel viděl.

YouTube

Marketingové

yt-remote-cast-installed [x2]

Relace

Ukládá uživatelská nastavení přehrávače videí pro vložená YouTube videa

YouTube

Marketingové

yt-remote-connected-devices [x2]

Trvalá

Ukládá uživatelská nastavení přehrávače videí pro vložená YouTube videa

YouTube

Marketingové

yt-remote-device-id [x2]

Trvalá

Ukládá uživatelská nastavení přehrávače videí pro vložená YouTube videa

YouTube

Marketingové

yt-remote-fast-check-period [x2]

Relace

Ukládá uživatelská nastavení přehrávače videí pro vložená YouTube videa

YouTube

Marketingové

yt-remote-session-app [x2]

Relace

Ukládá uživatelská nastavení přehrávače videí pro vložená YouTube videa

YouTube

Marketingové

yt-remote-session-name [x2]

Relace

Ukládá uživatelská nastavení přehrávače videí pro vložená YouTube videa

YouTube

Marketingové

_hjid

1 rok

Specifikuje unikátní ID relace. Umožňuje webové stránce získávat údaje o chování návštěvníka pro statistické účely.

Criteo

Marketingové

_hjIncludedInSample

Relace

Určuje, zda by měla být navigace uživatele registrována na určitém statistickém místě

Criteo

Marketingové

ajs_anonymous_id

1 rok

Toto cookie se používá k identifikaci specifického návštěvníka - tato informace se používá k identifikaci počtu specifických uživatelů webové stránky.

Criteo

Marketingové

ajs_group_properties

Trvalá

Shromažďuje data návštěvníků. Tato informace se používá ke kategorizaci návštěvníků do segmentů, což umožňuje účinnější reklamu.

Criteo

Marketingové

ajs_user_traits

Trvalá

Shromažďuje data návštěvníků. Tato informace se používá ke kategorizaci návštěvníků do segmentů, což umožňuje účinnější reklamu.

Criteo

Marketingové

amplitude_unsent_#GUID#

Trvalá

Používá se v souvislosti s vyskakovacími dotazníky a ID uživatele webové stránky - získaná data se používají pro účely statistického marketingu.

Criteo

Marketingové

amplitude_unsent_identify_#GUID#

Trvalá

Používá se v souvislosti s vyskakovacími dotazníky a ID uživatele webové stránky - získaná data se používají pro účely statistického marketingu.

Criteo

Marketingové

ki_r

5 let

Používá se ke sledování otázek, které uživatel viděl. Tím je zajištěno, že se uživateli nezobrazují stejné otázky.

Criteo

Marketingové

ki_t

5 let

Používá se ke sledování otázek, které uživatel viděl. Tím je zajištěno, že se uživateli nezobrazují stejné otázky.

Criteo

Marketingové

_hjTLDTest

Relace

Další informace budou následovat

Criteo

Marketingové

amplitude_id_b37a423901694056 906133c8c13c895dcriteo.com

10 let

Další informace budou následovat

Criteo

Marketingové

pa-l

Trvalá

Nezbytné pro integraci Pinterestu na webovou stránku. Pinterest.com na webové stránce nabízí audio-vizuální službu.

Criteo

Marketingové

pa-l_enabled

Trvalá

Nezbytné pro integraci Pinterestu na webovou stránku. Pinterest.com na webové stránce nabízí audio-vizuální službu.

Criteo

Marketingové

pardot [x2]

Relace

Používá se k identifikaci návštěvníka v rámci návštěv a zařízení. Umožňuje webové stránce návštěvníkovi ukázat relevantní reklamu. Služba je zajištěna reklamními spoty třetích stran, která umožňuje inzerentům nabízet v reálném čase.

Criteo

Marketingové

zdi

1 den

Pro zobrazení cílené reklamy shromažďuje anonymní informace o návštěvách uživatele na stránce, jako je počet návštěv, průměrná doba, kterou na stránce stráví a které ze stránek se vložily.

Criteo

Marketingové

cookieMsg

1 rok

Další informace budou následovat

Criteo

Marketingové

multivariate_test_variation_id21

Relace

Další informace budou následovat

Criteo

Marketingové

STYXKEY_country

1 den

Další informace budou následovat

Criteo

Marketingové

tk

Relace

Další informace budou následovat

Criteo

Marketingové

obuid

3 měsíce

Obsahuje anonymní ID uživatele. Používá se ke sledování činností uživatele jako jsou kliky na doporučení.

Outbrain

Marketingové

auid

90 dní

Obsahuje reklamní ID uživatele v mobilních zařízeních. Používá se ke sledování činností uživatele jako jsou kliky na doporučení.

Outbrain

Marketingové

_ofcap_DOC1

7 dní

Používá se k omezení frekvence zobrazení

Outbrain

Marketingové

recs-{}

1 minuta nebo obnovení

Ukládá dokumenty, které doporučujeme, abychom vám nezobrazovali stále stejná doporučení

Outbrain

Marketingové

ref-{}

1 minuta

Ukládá informace o referenčním dokumentu - zapsané přesměrováním na stisku

Outbrain

Marketingové

spuid

12 měsíců

Ukládá zaprotokolované v uuid - pouze pro přihlášené uživatele

Outbrain

Marketingové

spv

12 měsíců

Signalizuje, že tento uživatel již Sphere dříve navštívil (a je považován za uživatele Sphere) - pro anonymní uživatele

Outbrain

Marketingové

sprm

12 měsíců

Cookie Sphere „remember-me“ - pouze pro přihlášené uživatele

Outbrain

Marketingové

SPHERE_JSESSIONID

Relace

Identifikace relace

Outbrain

Marketingové

adconv

30 dní

Když žadatel přejde na stránku inzerenta s poděkováním, odešle se žádost na „conv.indeed.com/pagead/conv/{advertiser number}“ přes skript webového prezenčního signálu, který se nachází u každého inzerenta. Conversion Tracker (měření konverzí) zaznamenává konverze tak, že na základě cookie „adconv“ vytvoří protokol „adConversion“.

Indeed

Marketingové