Pflanze mit grünen Blättern

(Stand 31.03.2020)

Rádi bychom vám poskytli informace o zpracovávání osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, známým také jako GDPR, společností Andreas STIHL spol. s r.o., Chrlická 753, Modřice, 664 42, Česká republika (dále jen „STIHL“). V případě dotazů nebo komentářů k těmto informacím o ochraně údajů prosím neváhejte a zašlete nám je na emailovou adresu uvedenou v části 2.

OBSAH

    1. PŘEHLED

Následující informace o ochraně osobních údajů vám poskytují informace o typu a rozsahu zpracování tzv. osobních údajů společností STIHL. Osobní údaje jsou informace, které jsou nebo mohou být přímo či nepřímo přiřazeny k vaší osobě. 

    2. JMÉNO A KONTAKTNÍ INFORMACE OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA OCHRANU ÚDAJŮ

Tato informace o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracovávání údajů společností Andreas STIHL spol. s r.o., Chrlická 753, Modřice, 664 42, Česká republika („Správce“) v kontextu této webové stránky a rozesílání newsletteru. Na výše uvedené adrese můžete kontaktovat osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů společnosti STIHL, emailem na adrese ochrana.dat@stihl.cz. 

    3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVNÍ ZÁKLADY A OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY, KTERÉ SLEDUJE SPOLEČNOST STIHL ANEBO TŘETÍ STRANA A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

    3.1. PŘÍSTUP NA NAŠI WEBOVOU STRÁNKU

Po přihlášení na naši webovou stránku prohlížeč, který používáte na svém koncovém zařízení, automaticky odesílá informace serveru s naší webovou stránkou a ukládá je dočasně do takzvaného souboru protokolu. Následující informace se zaznamenávají bez vašeho zásahu a ukládají se až do doby, než budou automaticky vymazány:

 • IP adresa koncového zařízení,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL navštívené stránky,
 • webová stránka, ze které byl proveden přístup (referenční URL),
 • prohlížeč, který používáte a případně také operační systém vašeho počítače a jméno vašeho poskytovatele přístupu.

Právním základem pro zpracovávání IP adresy je článek 6 odst. 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávněný zájem vychází z účelů pro shromažďování údajů uvedených na seznamu níže.

IP adresu vašeho koncového zařízení a ostatní údaje uvedené na seznamu výše používáme pro následující účely:

 • Zajištění navázání hladkého připojení,
 • Zajištění pohodlného používání naší webové stránky/aplikace,
 • Hodnocení bezpečnosti a stability systému.

Údaje se ukládají po dobu 7 dnů a poté se automaticky smažou. Dále také pro naši webovou stránku používáme tzv. cookies, nástroje analýzy a postupy targetingu (cílení) tak, jak je podrobněji vysvětleno níže v části 3.3.

    3.2. ROZESÍLÁNÍ NEWSLETTERU

Na naší webové stránce vám nabízíme možnost registrovat si odběr našeho newsletteru. Abychom se ujistili, že při zadávání vaší emailové adresy nedošlo k žádné chybě, používáme metodu tzv. double opt-in (dvojité potvrzení souhlasu): Po zadání vaší emailové adresy do políčka registrace vám pošleme odkaz pro potvrzení. Vaši emailovou adresu přidáme na náš zasílací seznam až poté, co na tento potvrzovací odkaz kliknete. V tomto okamžiku se zpracovávání vašich elektronických kontaktních údajů zakládá výlučně na vašem souhlasu (článek 6, odst. 1, písmeno a) GDPR). Takto udělený souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Za tím účelem je postačující odeslat krátké oznámení emailem na emailovou adresu uvedenou pod bodem 2. nebo můžete kliknout na tlačítko „Odhlásit z odběru“ na konci každého newsletteru. Vzhledem k tomu, že jste jako součást své registrace k odběru našeho newsletteru poskytli své jméno nebo jiné nepovinné informace, zpracováváme tyto údaje na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR) pro atraktivní prezentaci našeho newsletteru a výlučně proto, abychom vás oslovili osobně a newsletter individualizovali.

Rádi bychom zdůraznili, že při rozesílání newsletteru budeme měřit výkonnost a hodnotit vaše chování uživatele. Pro toto vyhodnocení obsahují odeslané emaily takzvané webové prezenční nebo sledovací kódy. Ty se ukládají na naše servery a poskytují nám informace o tom, kdy a jak se k nim dostáváte. Pro analýzu propojujeme výše vedené údaje a webové prezenční kódy s vaší emailovou adresou.

Údaje takto získané nám umožňují upravit newsletter na míru tak, aby vyhovoval vašim individuálním zájmům. Shromažďujeme základní informace, jako např. frekvence zobrazení a dále informace o tom, kdy čtete náš newsletter, na které odkazy klikáte a z toho odvozujeme vaše osobní zájmy. Právním základem pro zpracování těchto údajů je váš souhlas, čl. 6, odst. 1, odst. 1, písmeno a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna tím, že odhlásíte odběr našeho newsletteru tak, že kliknete na tlačítko „Odhlásit z odběru.“

Takové sledování dále není možné v případě, že deaktivujete zobrazování obrázků jako výchozí nastavení ve svém emailovém programu. V takovém případě se newsletter nezobrazí kompletně a možná nebudete moci využívat všech funkcí. Jestliže tyto obrázky zobrazíte manuálně, proběhne výše uvedené sledování.

    3.3. ONLINE PREZENTACE A OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK

3.3.1. COOKIES – OBECNÉ INFORMACE

Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili využití určitých funkcí, používáme na našich stránkách takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé cookies, které používáme, se mažou po ukončení relace prohlížení, t.j. jakmile zavřete svůj prohlížeč (takzvané relační cookies). Jiné cookies zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem rozeznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (takzvané dlouhodobé cookies). Cookies se nedají využít ani k přístupu k jiným souborům ve vašem počítači, ani ke zjištění vaší emailové adresy.

Tato webová stránka používá cookies, které jsou uvedeny v části informace o cookies

Vzhledem k tomu, že využíváme cookies, které jsou absolutně nezbytné pro provozování našich webových stránek, je právním základem pro zpracovávání osobních údajů pro využití těchto cookies čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR.

Cookies zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely marketingu nebo pro sestavování statistik, pokud nám k tomu dáte souhlas. Právním základem k tomu je čl. 6, odst. 1, písmeno a) GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu tak, že kliknete na následující odkaz a upravíte možnosti nastavení povolených funkcionalit.

Cookies se ukládají do vašeho koncového zařízení a nad jejich používáním máte plnou kontrolu. Přenos cookies můžete deaktivovat anebo omezit tak, že změníte nastavení vašeho internetového prohlížeče. Již jednou uložené cookies můžete kdykoliv vymazat. Toto lze také udělat automaticky. Pokud deaktivujete cookies našich webových stránek, je možné, že již nadále nebudete moci využívat veškeré funkce webových stránek v jejich plném rozsahu.

3.3.2. ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK POMOCÍ GOOGLE ANALYTICS

Tato webová stránka používá Google Analytics, což je nástroj analýzy webu poskytovaný společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Irsko, 1600, je odpovědným subjektem pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku. Google Analytics používá soubory cookies, které umožňují analyzovat to, jak webovou stránku používáte. Informace, které soubor cookie získá o tom, jak tuto webovou stránku používáte, se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a jsou tam uloženy.

Webové stránky společnosti STIHL používají nástroj Google Analytics s rozšířením „anonymní IP“. To znamená, že Google zkrátí vaši IP adresu, získanou nástrojem Google Analytics, ve členských státech Evropské unie anebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru před tím, než ji odešle do USA. Celá IP adresa se přenáší na server společnosti Google v USA a tam je zkrácena jen ve výjimečných případech.  Jménem společnosti STIHL používá společnost Google tyto informace k hodnocení toho, jak používáte webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce a poskytování dalších služeb operátorovi webové stránky v souvislosti s webovou stránkou a použitím Internetu. IP adresa, kterou přenáší váš prohlížeč v rámci nástroje Google Analytics, se nespojuje s jinými údaje v Google.

Právním základem pro zpracovávání osobních údajů s využitím souborů cookies je čl. 6, odst. 1, písmeno a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat jak je uvedeno výše tak, že upravíte možnosti nastavení svých cookies.

Také můžete kdykoliv smazat již jednou uložené cookies v nastavení vašeho prohlížeče. Pokud tak učiníte, je možné, že již nadále nebudete moci využívat veškeré funkce webových stránek v jejich plném rozsahu.

Podrobnější informace o podmínkách použití a ochraně údajů najdete na www.google.com/analytics/terms/us.html anebo www.google.com/intl/us/analytics/privacyoverview.html.

3.3.3. Oracle Maxymiser

(1) Používáme produkt Oracle Maxymiser od společnosti Oracle Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstr. 25, 80992 Mnichov. Za tímto účelem jsou nastaveny soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Takto vytvořené informace o vašem používání webových stránek se přenášejí na server společnosti Oracle Deutschland B.V. & Co. KG a uloženy v něm. Oracle Deutschland B.V. & Co. Společnost KG bude anonymizované nebo pseudonymizované údaje předané naším jménem používat zejména k vyhodnocování chování uživatelů na našich webových stránkách a k optimalizaci webových stránek.

(2) Jak je popsáno v bodě 3.3.6, výše popsané údaje budou v rámci CDP kombinovány a zpracovávány s údaji popsanými v bodech 3.3.7, 3.3.10, 3.3.12 a 3.4.2 pro uvedené účely.

(3) Oracle Maxymiser se používá výhradně s vaším souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat změnou nastavení souborů cookie kliknutím na symbol cookie v levém dolním rohu našich webových stránek.

(4) Kromě toho můžete kdykoli vznést námitku proti shromažďování a ukládání vašich anonymizovaných údajů pomocí technologie Oracle Maxymiser a proti zpracování těchto údajů kliknutím na následující odkaz: https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html.

3.3.4. Oracle Eloqua

Pro optimální komunikaci se zákazníky používáme službu Eloqua. Servery Eloqua poskytovatele ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Mnichov se nachází v EU. V rámci podpůrných a administrativních služeb nelze v jednotlivých případech vyloučit, že jednotliví zaměstnanci společnosti Oracle Corporation mimo EU mohou mít v rámci poskytování smluvních služeb přístup k uživatelským údajům. Jako preventivní opatření jsme ve společnosti Oracle Corporation zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů prostřednictvím dostatečných záruk podle čl. 44 a následujících. DSGVO. 

Společnost Eloqua umístí trvalý soubor cookie na příslušnou přihlašovací stránku, pokud na vašem zařízení již není soubor cookie společnosti Eloqua. Pokud jste již použili webovou stránku, která používá Eloqua, je možné, že již máte soubor cookie Eloqua. Soubor cookie Eloqua můžeme používat k analýze vašeho používání našich stránek, abychom je mohli neustále zlepšovat. E-maily odesílané pomocí aplikace Eloqua používají technologie sledování. 

Tyto informace používáme především ke zjištění, jaká témata vás zajímají, a to na základě sledování, zda jsou naše e-maily otevírány a na jaké odkazy klikáte. Tyto informace pak používáme ke zlepšení e-mailů, které vám posíláme, a služeb, které poskytujeme, a k jejich propojení se stávajícími informacemi. 

Toto zpracování údajů probíhá pouze v případě, že jste s ním předem výslovně souhlasili. Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat změnou nastavení souborů cookie kliknutím na symbol cookie v levém dolním rohu našich webových stránek.

3.3.5. KONTAKT

Vaše osobní údaje, např. jméno, adresu, telefonní číslo a obsahy zpráv, také zpracováváme v případě, kdy nás kontaktujete telefonicky, emailem, poštou, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo jinak s požadavkem nebo když my kontaktujeme vás. Tyto informace zpracováváme výhradně za tím účelem, abychom byli schopni váš požadavek správně zpracovat. Vaše údaje použijeme jen v rozsahu nezbytně nutném pro každý případ. V případě potřeby, např. protože se váš dotaz bude týkat objednání tištěných materiálů, které bude mít v držení jiná společnost ve Skupině STIHL nebo jako součást služeb zákaznické podpory, budou vaše údaje poskytnuty této jiné společnosti v rámci Skupiny STIHL pokud a v rozsahu, který bude nezbytný ke zpracování vašeho požadavku. Právní základ pro zpracovávání výše uvedených údajů se popisuje v čl. 6 odst. 1, písmeno b) GDPR, pokud je to ve spojení se zahájením nebo plněním smlouvy uzavřené s vámi, např. v případě reklamací, nebo na základě čl. 6 odst.1, písmeno f) GDPR, protože máme oprávněný zájem na korespondenci s vámi v obchodních záležitostech.

Jakmile už nebudou komunikační údaje nezbytné pro výměnu s vámi a veškeré právní lhůty pro jejich zadržování uplynou, dojde k jejich vymazání.
Telefonní hovory s naší zákaznickou podporou se nahrávají pouze s vaším předchozím souhlasem pro zajištění kvality nebo pro účely školení a mažou se nejdéle po 90 dnech. Souhlas s nahráváním telefonních hovorů je samozřejmě dobrovolný. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna například tak, že požádáte zaměstnance na telefonu, aby nahrávání ukončil. Vaše údaje se budou zpracovávat na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písmeno a) GDPR.

U služeb naší zákaznické podpory využíváme služby poskytovatelů, se kterými byla uzavřena odpovídající smlouva o zpracovávání objednávek v souladu s čl. 28 GDPR.

    4. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Určité operace zpracovávání, jako např. zákaznickou podpora, provádějí společnosti Skupiny STIHL. Údaje se tedy v rámci této skupiny společností pravidelně předávají. Předávání se zpravidla děje na základě smlouvy o zpracování údajů. V rámci tohoto zpracování mohou být osobní údaje zpřístupněny vybraným zaměstnancům společnosti STIHL a případně vybraným zaměstnancům podniků skupiny STIHL. V jiných případech předání, např. u analýzy souhrnných údajů pro účely průzkumu trhu, je právním základem pro předání čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR, přičemž náš oprávněný zájem spočívá v efektivní koncepci našich procesů.

Pokud předáváme vaše údaje příjemcům mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, předání údajů se uskuteční na základě rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně nebo na základě vhodných záruk, zejména tzv. standardních smluvních doložek Komise EU.

   5. VAŠE PRÁVA

    5.1. PŘEHLED

Kromě práva na odvolání vašeho souhlasu, který jste nám udělili, máte také níže uvedená další práva, pokud jsou splněny příslušné právní požadavky:

 • Právo na informace o vašich osobních údajích, které jsou u nás uchovávány, v souladu s čl. 15 GDPR; 
 • Právo na opravu nesprávných údajů nebo na doplnění správných údajů v souladu s čl. 16 GDPR,
 • Právo na výmaz vašich údajů, které jsou u nás uchovávány, v souladu s čl. 17 GDPR, pokud není nutné dodržet žádné právní nebo smluvní doby k uchování údajů anebo jiné právní závazky nebo práva na další uchovávání, 
 • Právo na omezení zpracování vašich údajů v souladu s čl. 18 GDPR,
 • Právo na přenositelnost v souladu s čl. 20 GDPR,
 • Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

    5.2. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

V souladu s podmínkami čl. 21, odst. 1 GDPR lze proti zpracování údajů vznést námitku z důvodů vyplývajících z konkrétní situace dané osoby.

Výše uvedené obecné právo vznést námitku se vztahuje na všechny účely zpracovávání popsané v těchto informacích o zpracovávání údajů, které se zpracovávají na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. V protikladu ke zvláštnímu právu vznést námitku namířenou na zpracování údajů pro reklamní účely, máme podle GDPR pouze povinnost implementovat takové obecné právo vznést námitku za předpokladu, že nám uvedete důvody prvořadé důležitosti.

    6. DODATKY K TOMUTO PROHLÁŠENÍ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů budeme revidovat vždy, když dojde ke změnám na této webové stránce nebo při jiných příležitostech, kdy bude revize nezbytná. Aktuální verzi naleznete vždy na této webové stránce. Tuto webovou stránku byste tedy měli pravidelně navštěvovat, abyste o podobě prohlášení o ochraně osobních údajů měli vždy aktuální informace.